Kamerbrief over spreiding rijkswerkgelegenheid en evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de spreiding van de werkgelegenheid bij de rijksoverheid over het land. Hij gaat in op de uitkomsten van de evaluatie naar de werking van het Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren en specialties zoals rechtbanken, gevangenissen, laboratoria en dergelijke.