Landspakket Curaçao Uitvoeringsagenda 15 augustus - 30 september 2021

In deze 3e Uitvoeringsagenda (Q3, over periode 15 augustus tot en met 30 september 2021) zijn de gerealiseerde afspraken uit de 2e Uitvoeringsagenda (Q2) verdwenen, de afspraken uit de 2e Uitvoeringsagenda (Q2) die nog gerealiseerd moeten worden, zijn blijven staan en nieuwe afspraken voor het komende kwartaal (Q3) zijn toegevoegd. Op deze manier is het overzichtelijk welke afspraken gelden voor het komende kwartaal.

In het Landspakket Curaçao zijn maatregelen opgenomen op de volgende gebieden: financieel beheer; kosten en effectiviteit van de publieke sector; belastingen; de financiële sector; de economie; zorg; onderwijs en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken waar deze maatregelen uit bestaan zijn opgenomen in een uitvoeringsagenda.