Aansluiting op de structuur van de vorige voortgangsrapportages

Deze bijlage bij 'Kamerbrief over voortgang domein Toegang' licht toe waarom voor de nieuwe structuur gekozen is en beschrijft vervolgens de voortgang die gemaakt is in de vorige structuur.