Taken staatssecretaris Knops

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

  • Koninkrijksrelaties incl. Wederopbouw Bovenwindse eilanden
  • Informatiesamenleving & overheid (inclusief bureau digitale overheid/BIT) en Logius 
  • Identiteit (o.a. paspoort, ID-kaart, Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG))
  • Rijksvastgoedbedrijf en SSO’s (VBR) 
  • Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen) 
  • Beperking regeldruk voor burgers 
  • Grensoverschrijdende samenwerking
  • Adeldom
  • Rijksdienst (o.a. CIO Rijk, IFHR en AenO deel Rijksdienst)
  • Compensatie Zeeland