Taken staatssecretaris Knops

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

  • Koninkrijksrelaties incl. Wederopbouw bovenwindse eilanden
  • Informatiesamenleving & overheid (inclusief bureau digitale overheid/BIT) en Logius
  • Identiteit (o.a. paspoort, ID-kaart, Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
  • Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en SSO’s (VBR)
  • Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen)
  • Beperking regeldruk voor burgers
  • Grensoverschrijdende samenwerking
  • Adeldom