Taken minister Knops

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

 • Koninkrijksrelaties incl. Wederopbouw Bovenwindse eilanden
 • Informatiesamenleving & overheid (inclusief bureau digitale overheid/BIT) en Logius 
 • Identiteit (o.a. paspoort, ID-kaart, Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG))
 • Rijksvastgoedbedrijf en SSO’s (VBR) 
 • Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen) 
 • Beperking regeldruk voor burgers 
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Adeldom 

Met als extra taken:

 • Interbestuurlijke verhoudingen 
 • Financiën mede-overheden 
 • Gemeentelijke herindelingen 
 • Constitutionele zaken (inclusief privacy) 
 • Verkiezingen 
 • Openbaarheid van bestuur en open data 
 • Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 
 • Normering topinkomens 
 • Rechtspositie politieke ambtsdragers 
 • Partijfinanciering 
 • Rijksdienst 
 • Algemene Bestuursdienst (ABD) 
 • Kiesraad 
 • Hoge colleges van staat (o.a. Raad van State, Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer) 
 • Huis voor de Klokkenluiders 
 • Bouwen
 • Versterking Groningen