Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Plasterk

Beeld: Arenda Oomen

'We besteden ongeveer de helft van ons inkomen via de overheid. Daarom moet de kwaliteit van onze overheid excellent zijn, terwijl het budget de komende jaren minder wordt. We gaan bureaucratie en bestuurlijke drukte terugdringen. Burgers moeten op democratische manier invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Een sterke publieke sector, daar sta ik voor.'

Hier sta ik voor

Meer taken voor gemeente vergt krachtige organisatie

Er gaan veel taken van het Rijk naar gemeenten. Dat moet leiden tot betere en goedkopere dienstverlening. Het vergroot ook de betrokkenheid van burgers bij die taken. De gemeenten moeten wel in staat zijn die taken uit te voeren, hun organisatie moet voldoende kracht hebben. Daarom zie ik op lange termijn gemeenten die sterk genoeg zijn om hun toekomstige taken aan te kunnen. Om de burgers meer invloed te geven, zal de benoeming van de burgemeester door de Kroon, uit de Grondwet verdwijnen, zodat burgers hun burgemeester direct of indirect kunnen kiezen.

Eigen initiatieven meer mogelijk maken

Ik heb een groot vertrouwen in wat mensen samen voor elkaar kunnen krijgen. De onderlinge verbondenheid, het optimisme en de kracht van Nederland wil ik versterken. Burgers willen soms zelfstandig, andere keren samen met anderen, de toekomst van Nederland vormgeven. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is voor onze samenleving om initiatieven van burgers mogelijk te maken. Dat betekent ook belemmerende regels weg halen en bestuurlijke drukte terugdringen. Taken worden belegd bij de overheidslaag die dat het beste kan en die voor die taak het dichtst bij de burger staat.