Agenda

Publieke optredens van minister Plasterk

Maandag 18 september

 • Overleg Strategisch Beraad Veiligheid op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gesprek met de Gouverneur van Aruba, de heer Boekhoudt, op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Diner met oud-bewindslieden van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dinsdag 19 september

 • Prinsjesdag
 • Prinsjesdagborrel van VNO/NCW en MKB Nederland in Den Haag
 • Spreken bij het afscheid van de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

Woensdag 20 september

 • Verzamel Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over diverse onderwerpen: jaarrekening van gemeenten, notitie transparantie van het wetgevingsproces

Donderdag 21 september

 • Algemeen Overleg Kustwacht in de Tweede Kamer
 • Verzamel Algemeen Overleg over Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer

Vrijdag 15 september

 • Ministerraad

Zaterdag 23 september

 • Spreken bij de landelijke ledendag van de Woonbond in Utrecht