CV

Ronald Plasterk
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personalia

Voornaam (roepnaam): Ronald Hans Anton (Ronald)
Geboorteplaats en -datum: Den Haag, 12 april 1957
Woonplaats: Bussum
Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen

Opleiding

Gymnasium, RK Sint Janscollege, Den Haag (1975)
Economie (propedeuse) Universiteit van Amsterdam (1981)
Biologie, Rijksuniversiteit Leiden (doctoraal, 1981)
Promotie in Leiden tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen (1984)
Postdoctorale opleidingen aan het California Institute of Technology in Pasadena (VS) en in het MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, VK (1984-1987)

Loopbaan

Na zijn postdoctorale opleidingen wordt Ronald Plasterk onderzoeker en groepsleider in het Nederlands Kanker Instituut (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) in Amsterdam. In 2000 wordt hij directeur van het Hubrecht Laboratorium / Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie (KNAW) te Utrecht. Die functie vervult hij tot zijn ministerschap in het vierde kabinet-Balkenende.

Ronald Plasterk bekleedt daarnaast op verschillende terreinen hoogleraarschappen. Van 1993 tot 1997 is hij bijzonder hoogleraar Moleculaire biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aansluitend hoogleraar Moleculaire Genetica aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Van 2000 tot 2007 is hij hoogleraar Ontwikkelingsgenetica (Academisch Biomedisch Cluster) van de Universiteit van Utrecht.

Op 22 februari 2007 wordt Ronald Plasterk benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het vierde kabinet-Balkenende.

Na zijn ministerschap is hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, onder meer als financieel woordvoerder.

De heer dr. R.H.A. Plasterk is op 5 november 2012 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte-Asscher.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Ronald Plasterk is lid van de gemeenteraad van Leiden voor de PvdA (1982-1984).
Hij is ook lid van de programmacommissie van de PvdA voor het verkiezingsprogramma van 2006.

De heer Plasterk is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij was onder meer lid van de European Molecular Biology Organization (EMBO), lid van de Gezondheidsraad (beleidsgroep genetica), adviseur van de Nationale Conventie (2006) en columnist bij de Volkskrant en bij het tv-programma Buitenhof.

5 november 2012