Sander Dekker
Minister voor Rechtsbescherming

De rechtsstaat vormt de basis van onze vrije samenleving. Door bescherming te bieden en hard op te treden tegen criminelen. Maar ook door waarborgen te bieden tegen willekeur en machtsmisbruik, met gedegen wetten en onafhankelijke rechters. Daar zet ik me graag voor in.

Sander Dekker, liggend portret

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'Vanouds behoren veiligheid en rechtsbescherming tot dé kerntaken van de overheid. Het ministerschap is sowieso eervol, maar de verantwoordelijkheid voor die basis geeft het voor mij wel een extra lading.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'Het regeerakkoord staat pal voor onze kernwaarden: onze vrijheden met de democratische rechtsstaat als fundament. Daarbij trekken we ook duidelijke grenzen. Ik vind het goed dat we harder gaan optreden tegen mensen en organisaties die juist deze vrijheden willen aantasten en onze democratie ondermijnen.'