Documenten - Sander Dekker

1.289 documenten over Sander Dekker

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over burgerinitiatief Internetpesters aangepakt

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer hoe dit kabinet internetpesters wil aanpakken. De minister reageert hiermee op het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2019

Factsheet vertrouwensinspecteurs Sectorbreed 2017-2018

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en ho over schooljaar 2017-2018.

Brochure | 16-07-2019

Kamerbrief met reactie over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren

Minister Van Engelshoven reageert op de rapporten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-07-2019

Kamerbrief met reactie op aanbevelingen commissie over draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag

Minister Dekker en minister Van Engelshoven reageren op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap op het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019

Kamerbrief over voortgang Programma Rechtsbijstand

Minister Dekker meldt de voortgang van het programma voor de herziening van de rechtsbijstand.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019

Toelichting doorrekeningen contourenbrief Modernisering stelsel 9 november 2018

De brief van 9 november 2018 beschrijft welke maatregelen het kabinet neemt om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand ...

Rapport | 12-07-2019

Nader rapport Wet homologatie onderhands akkoord

Minister Dekker biedt het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord aan.

Kamerstuk: Nader rapport | 08-07-2019

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een ...

Rapport | 08-07-2019

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot ...

Rapport | 08-07-2019

Kamerbrief met reactie op advies landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade

Minister Wiebes reageert op het advies 'Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade en Schadeprotocol Gaswinning uit Kleine ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019