Documenten - Sander Dekker

1.359 documenten over Sander Dekker

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over opgaven voor een sterke rechtspraak

Minister Dekker stuurt de reactie van de Raad voor de rechtspraak op het visitatierapport over het functioneren van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2019

Visitatie gerechten 2018 aan het werk met de aanbevelingen

Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak met een reactie op het visitatierapport over het functioneren van de ...

Rapport | 17-09-2019

Uitstelbericht Kamervragen over lage tarieven bij gesubsidieerde rechtsbijstand

Minister Dekker laat weten dat de vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2019

De Terroristen Afdelingen in Nederland definitief rapport

Het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid bespreekt de kwaliteit van de taakuitvoering op de Terroristen Afdelingen ...

Rapport | 16-09-2019

Kamerbrief met reactie op inspectierapport de Terroristenafdelingen in Nederland

Minister Graperhaus en minister Dekker sturen het rapportĀ  'De Terroristenafdelingen in Nederland van de Inspectie Justitie en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-09-2019

Kamerbrief taken en budgetontwikkeling AP

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de taakuitbreiding en groei van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-09-2019

Antwoorden Kamervragen over Minder rechtszaken in Overijssel door tekort aan rechters

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat door een tekort aan rechters minder rechtszaken in de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-09-2019

Kamerbrief over het rapport 'Naar een nabijheidsrechter'

Minister Dekker stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2019

Beantwoording Kamervragen over het ontwerpbesluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

Minister Dekker beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

Kamerstuk: Kamervragen | 09-09-2019

Antwoorden Kamervragen over consequenties van het strafblad

Minister Grapperhaus beantwoordt vragen over onevenredige consequenties van het strafblad.

Kamerstuk: Kamervragen | 09-09-2019