Voorstel van wet Verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen.