Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Minister Dekker stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand bij onvoldoende zittingscapaciteit.