Kamerbrief bij onderzoeksrapport over juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Minister Dekker stuurt het onderzoeksrapport 'Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen. Een verkennend onderzoek' naar de Tweede Kamer. Hij verwacht dat hij in het najaar van 2020 een kabinetsreactie kan sturen.