Kamerbrief bij WODC Evaluatie Wlt Beleidstheorie

Minister Dekker stuurt het rapport 'Wet langdurig toezicht: Reconstructie van de beleidstheorie, eerste evidentie en nadere onderzoeksthema’s' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Tweede Kamer. Daarnaast informeert hij de Kamer over de jaarlijkse monitoring van de Wlt door het WODC.