Aanbieidngsbrief bij afschrift Kamerbrief over inwerkingtreding en toepassing van de Wet SenB

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer over de inwerkingtreding en toepassing van de Wet straffen en beschermen (SenB).