Examenmonitor voortgezet onderwijs 2016

De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van het eindexamen 2015. Een belangrijk doel van de monitor is om te laten zien welke gevolgen de recent ingevoerde strengere exameneisen hebben op de examenresultaten.