Nota naar aanleiding van het verslag Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Minister Dekker reageert op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over
het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand bij onvoldoende zittingscapaciteit.