“Zegt u het eens, wat wilt u van de rechter?”


Het rapport evalueert de pilot van de Spreekuurrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. De procedure Spreekuurrechter biedt snel en laagdrempelig contact met de rechter bij het oplossen van geschillen.