Wet langdurig toezichtReconstructie van de beleidstheorie, eerste evidentie en nadere onderzoeksthema

Het rapport bevat een analyse van de beleidstheorie achter de Wet langdurig toezicht (Wlt). De analyse is de 1e stap in de evaluatie van de Wlt 5 jaar na de inwerkingtreding.