Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Nota naar aanleiding van het verslag

Minister Dekker reageert op het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCWvan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel gaat over het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen.