Minister Dekker bezoekt Point Blanche gevangenis Sint Maarten

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft gisteren samen met staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) verschillende detentievoorzieningen op Sint Maarten bezocht. Tijdens het bezoek, onder leiding van de minister van Justitie van Sint Maarten De Weever, werden onder anderen de politiecellen op het eiland en de gevangenis Point Blanche bezocht. Sinds orkaan Irma in september 2017 zijn verschillende gebouwen, of delen daarvan, niet meer in gebruik. Het bezoek was bedoeld om de voortgang van de wederopbouw te bekijken.

“Het was goed om met eigen ogen te kunnen zien hoe de gevangenissen er op het eiland aan toe zijn. Op sommige plekken viel het mee, maar op sommige plekken zie ik ook dat er nog veel moet gebeuren. Er moet met name nog veel personeel worden aangetrokken en opgeleid om de gevangenis op volle toeren te laten draaien”

aldus Dekker.

Celcontainers

Om te zorgen dat de detentiecapaciteit op korte termijn kan worden vergroot heeft minister Dekker het gebruik van celcontainers van Bonaire aangeboden. Deze containers deden tot voor kort dienst als tijdelijke cellen op Bonaire. Nu de nieuwe gevangenis daar in gebruik is genomen, zijn de containers overbodig geworden. De regering van Sint Maarten gaat onderzoeken of de containers bruikbaar zijn op het eiland, en of er een goede plek beschikbaar is om ze neer te zetten. Het gaat hier om een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit met 32 plekken, waarbij minister Dekker benadrukt dat de prioriteit nog steeds bij het opknappen van de Point Blanche gevangenis moet liggen.

Jeugddetentie

Naast de detentievoorzieningen voor volwassenen, bezocht minister Dekker eveneens een centrum voor jeugddetentie. Ook het Miss Lalie Center is niet meer in gebruik sinds orkaan Irma, waardoor er geen plek meer is op het eiland waar jeugdigen kunnen worden vastgehouden. Een onwenselijke situatie waar deze zomer een eind aan zal komen. Gezien de verbeteringen die in het Center zijn aangebracht is de verwachting dat vanaf komende zomer weer jeugdigen geplaatst kunnen worden.