Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten de heer mr. C.H. Bangma voor te dragen voor (her)benoeming tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 27 januari 2021. De voordracht is gedaan door minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Verder heeft de Rijksministerraad de heer H.C.J. Janssen voorgedragen voor (her)benoeming als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 19 februari 2021.