Sigrid Kaag
Minister van Buitenlandse Zaken

Als minister zet ik me in voor de Nederlandse belangen wereldwijd én voor meer stabiliteit en groei in ontwikkelingslanden. Nederland telt internationaal mee. We zijn een speler van formaat op economisch gebied, en spannen ons samen met onze bondgenoten en EU-partners in voor vrede, veiligheid en de internationale rechtsorde. Zeker nu de wereld steeds onrustiger wordt is dit van groot belang. Andere cruciale punten zijn hulp aan mensen die noodgedwongen huis en haard moeten verlaten en de aanpak van klimaatverandering, terrorisme en armoede. Want meer stabiliteit daar, betekent ook meer veiligheid hier.

Sigrid Kaag.
Beeld: Arenda Oomen

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen het ministerschap?

'Ik vind het uitdagend om voor Nederland in de wereld een bijdrage te leveren. Door de portefeuilles van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te combineren kan ik onze inzet vanuit beide velden bij elkaar brengen, zodat ze elkaar versterken.’

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meeste aan?

'"We zien de resultaten van wereldwijde samenwerking". Deze zin heeft alles in zich waar ik de komende jaren mee aan de slag ga.'