Sigrid Kaag
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Als minister zet ik me in voor onze handel in het buitenland én voor meer stabiliteit en groei in ontwikkelingslanden. Bedrijven verdienen een groot deel van onze boterham over de grens, goed voor een derde van ons inkomen. Daarnaast kunnen we niet zonder het bedrijfsleven om mensen perspectief op een beter bestaan te bieden. Samen creëren we banen en welvaart. Andere cruciale punten zijn hulp aan mensen die noodgedwongen huis en haard moeten verlaten en de aanpak van klimaatverandering, terrorisme en armoede. Want meer stabiliteit daar, betekent ook meer veiligheid hier.

Sigrid Kaag.
Beeld: Arenda Oomen

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen het ministerschap?

'Ik vind het uitdagend om voor Nederland in de wereld een bijdrage te leveren. De post van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is daarbij heel relevant en nodig.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meeste aan?

'"We zien de resultaten van wereldwijde samenwerking". Deze zin heeft alles in zich waar ik de komende jaren mee aan de slag ga.'