Uitstelbrief Kamervragen over de lagere dierenwelzijnsstandaarden in Canada

Uitstelbrief van minister Kaag op de Kamervragen vragen over de lagere dierenwelzijnsstandaarden in Canada, naar aanleiding van het rondetafelgesprek over het EU-Canada-vrijhandelsverdrag CETA van 6 november 2019.