Landen willen standaard psychosociale hulp in crisissituaties

In Amsterdam hebben 24 landen en 10 internationale hulporganisaties afspraken gemaakt over de minimale eisen voor noodhulp. Niet alleen water en voedsel zijn essentieel, maar ook psychosociale steun moet standaard onderdeel worden van hulp in crisissituaties. De afspraken zijn dinsdag vastgelegd in een verklaring (in het Engels) en moeten de leidraad worden bij nieuwe hulpoperaties.

Beeld: BZ | Martijn Beekman
Vertegenwoordigers van landen en organisaties op de conferentie in Amsterdam.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘Deze conferentie was gericht op hoop en de toekomst. We hebben vandaag een nieuwe standaard gezet. Landen, hulporganisaties, de VN, we erkennen allemaal dat psychosociale zorg voortaan deel moet uitmaken van het basispakket van noodhulp. Het is heel belangrijk dat die hulp niet langer wordt gezien als zomaar een activiteit, maar juist als prioriteit.’

Vrijwilligers zullen in de praktijk de meeste hulp verlenen. Daarom is meer training nodig voor de hulpverleners van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Nederland ondersteunt dat. Kaag: ‘Daarmee ontstaat wereldwijd een groep van 14 miljoen toegeruste vrijwilligers die mensen ook kunnen bijstaan.’

Samen met andere donoren werkt Nederland ook aan een pool van experts die snel naar crisisgebieden kunnen gaan. Ze kunnen daar de psychosociale hulp coördineren en de lokale hulpverleners ondersteunen.

Veel ervaringsdeskundigen vertelden in Amsterdam over de psychologische effecten van conflicten, geweld of natuurrampen in hun dagelijks leven. Zo hield Michaela DePrince een toespraak. Ze verloor haar ouders tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone en is nu solist bij Het Nationale Ballet. Ook trad Aeham Ahmad op, die in de Syrische oorlog bekend werd als de ‘pianist van Yarmouk’. Hij bood koningin Máxima het boek met zijn levensverhaal aan.

Tijdens de conferentie heeft Nederland onder meer afspraken gemaakt met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een standaardpakket van psychosociale methoden ter beschikking te stellen. Landen kunnen daar meteen mee aan de slag. Samen met Unicef begint de WHO in een aantal landen een project waarbij psychosociale zorg al volledig onderdeel is van het noodpakket in crisissituaties.