CV

Stef Blok
Minister van Veiligheid en Justitie

Personalia

Voornaam (roepnaam): Stephanus Abraham (Stef)
Geboorteplaats en -datum: Emmeloord (gem. Noordoostpolder), 10 december 1964
Woonplaats: Enkhuizen
Burgerlijke staat: gehuwd, een kind

Opleiding

Gymnasium, Stedelijk Gymnasium, Leiden (1977-1983)
Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen (1983-1988)

Loopbaan

Stef Blok begint zijn loopbaan als stagiair bij de Société Générale in Parijs (1987-1988) en als management trainee bij ABN-Amro (1988-1989). Tot zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer in 1998 bekleedt hij verschillende functies bij ABN-Amro:
Hij is van 1989 tot 1991 directeur van het kantoor ABN-Amro in Nieuwkoop. In 1992 wordt hij senior beleidsmedewerker kredieten bij ABN-Amro en vervolgens kredietanalist-secretaris bij het Concern Krediet College. Van 1996 tot 1998 is hij vice-president Corporate Banking van ABN-Amro.
Van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002 en van 3 september 2002 tot aan zijn huidige ministerschap is hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Daarnaast is hij vanaf oktober 2010 ook fractievoorzitter van de VVD. Hij houdt zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiën, economische zaken, sociale zaken en rijksuitgaven. Van december 2002 tot september 2004 is hij voorzitter van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid.
Drs. S.A. Blok is op 5 november 2012 benoemd tot minister voor Wonen en Rijksdienst in het kabinet Rutte-Asscher.

Op 27 januari 2017 is Stef Blok benoemd tot minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet Rutte-Asscher.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Stef Blok is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Nieuwkoop (1994-1998).
In 2010 en 2012 is hij campagneleider van de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Daarnaast bekleedde hij functies bij organisaties op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en natuurbescherming, zoals bestuurlid bij de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en lid van de Raad van Toezicht bij het zorgcentrum voor geestelijke gezondheidszorg Rivierduinen.

27 januari 2017