Kamerbrief over contingency planning en preparedness

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van de voorbereidingen in het kader van
contingency planning en preparedness op nationaal en EU-niveau.