VN-Veiligheidsraad op Nederlands initiatief unaniem tegen uithongering als oorlogswapen

De VN-Veiligheidsraad heeft donderdag 24 mei unaniem ingestemd met een resolutie die uithongering als oorlogswapen moet uitbannen. Ook wordt opgeroepen tot actie om het stijgende aantal mensen dat wereldwijd aan honger lijdt, vooral in conflictgebieden, te stoppen. De resolutie is een initiatief van Nederland, dat dit jaar lid is van de Veiligheidsraad.

Minister Blok: ‘Ik ben blij dat we vandaag dit concrete resultaat hebben kunnen boeken. Hiermee binden we 193 landen aan een van onze doelstellingen: het voorkomen van oorlogen en conflicten.’ Nederland heeft drie prioriteiten vastgesteld voor het jaar in de VN-Veiligheidsraad: het tegengaan van straffeloosheid, het voorkomen van conflicten en het hervormen van vredesmissies. Nederland pleit al langer voor een meer proactieve Veiligheidsraad die conflicten niet alleen oplost, maar ook voorkomt. Het is voor het eerst dat de Veiligheidsraad erkent dat conflict voedselonzekerheid kan veroorzaken, en dat beide elkaar zelfs kunnen versterken. Voedselonzekerheid kan ook leiden tot migratiestromen en regionale instabiliteit.

Kaag: 'Afschuwelijke middeleeuwse manier van oorlog voeren moet stoppen'

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) deed op 23 maart van dit jaar al een alarmerende oproep aan de Veiligheidsraad om maatregelen te nemen tegen de recente stijging van conflict-gerelateerde honger. ‘Het ondenkbare is realiteit geworden: in de 21e eeuw stijgt het aantal mensen dat aan honger lijdt. De reden: gewapend conflict. In landen als Syrië, Jemen en Zuid-Soedan worden markten gebombardeerd en humanitaire konvooien bewust tegengehouden om mensen uit te hongeren. Dat moet stoppen’, aldus Kaag. ‘Uithongering is een afschuwelijke middeleeuwse manier van oorlog voeren die we voor eens en altijd moeten uitbannen. De VN-Veiligheidsraad geeft hiermee een krachtig signaal af naar alle staten en individuen die zich hieraan schuldig maken.’

Hoog op de VNVR-agenda

De resolutie heeft tot doel om het humanitair oorlogsrecht te versterken en onschuldige burgers betere bescherming te bieden in tijden van oorlog. Zo moeten landen maatregelen nemen om burgers, medische- en humanitaire hulpverleners tijdens gewapend conflict te ontzien. Ook roept de resolutie landen op om onderzoek in te stellen naar aantijgingen van uithongering. En er kunnen er sancties worden ingesteld op individuen die moedwillig humanitaire hulp, zoals voedselkonvooien, blokkeren. Door de aanname van de resolutie blijft de thematiek hoog op de agenda staan van de Veiligheidsraad, het belangrijkste internationale orgaan voor internationale vrede en veiligheid.

Na jaren van daling van honger in de wereld, is momenteel volgens het Wereldvoedselprogramma sprake van een zorgwekkende stijging van het aantal mensen dat honger lijdt. In 2016 waren dat 815 miljoen mensen, een stijging van 37 miljoen ten opzichte van 2015, vrijwel geheel te verklaren door conflict. Ernstige honger steeg tussen 2015 en 2017 van 80 miljoen mensen naar 124 miljoen. Het overgrote deel van deze mensen woont in conflictgebieden.