Kabinet investeert in mensenrechten

Nederland staat bekend als een land waar iedereen zichzelf kan zijn, maar in veel landen is dat helaas niet vanzelfsprekend. ‘Mensenrechten zijn grondrechten, ze zijn er voor iedereen. Daarom investeert het kabinet de komende vier jaar 36,2 miljoen extra’, aldus minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Eén van de thema’s in de jaarlijkse Mensenrechtenrapportage is de situatie in Syrië. Minister Blok: ‘Om bewijsmateriaal voor de verschrikkelijke misdrijven die worden gepleegd in Syrië veilig te stellen en te kunnen onderzoeken, maken we de komende jaren 2,5 miljoen extra vrij voor de databank voor bewijzen voor misdaden in Syrië (IIIM)’. De minister maakte de steun vandaag bekend in New York in de VN Veiligheidsraad. Hij nam deel aan een sessie over de noodzaak van het naleven van internationaal recht, waaronder mensenrechten. Nederland staat aan de wieg van de databank.

‘Maar Syrië is niet de enige plek waar mensenrechten onder druk staan’, stelt Blok. Nederland strijdt voor verbetering van de mensenrechten, in het bijzonder voor specifiek drie kwetsbare groepen: religieuze minderheden, waaronder christenen, LHBTI’s en journalisten. Nederland was medeorganisator van de eerste regionale conferentie over godsdienstvrijheid in Armenië in 2017. Blok: ‘Zo pleiten we voor de bevordering van vrijheid van religie en levensovertuiging, en daarmee voor een betere positie van christenen’.

Daarnaast zorgt het netwerk ‘Workplace Pride’ voor een nauwere samenwerking tussen ambassades en het bedrijfsleven om aandacht voor gelijkheid op de werkvloer te krijgen. Ook zal Nederland zich blijven inzetten voor partnerschap met andere landen o.a. in UNESCO verband, zodat journalisten hun werk zonder risico op intimidatie, geweld of zelfs de dood kunnen uitvoeren.

‘Nederland blijft zich inzetten voor een betere naleving van mensenrechten voor iedereen, op alle mogelijke momenten en manieren’, concludeert Blok.