Nederland boekt succes met VN-sancties tegen mensenhandelaren Libië

Criminelen die in Libië verantwoordelijk zijn voor mensenhandel en -smokkel komen op een internationale sanctielijst. Een Nederlands voorstel om hiermee de schrijnende mensenrechtensituatie van migranten en vluchtelingen in Libië aan te pakken werd vandaag goedgekeurd door alle leden van de VN-Veiligheidsraad. Nederland is dit jaar lid van de VN-Veiligheidsraad en zet zich onder andere in voor gerechtigheid en mensenrechten.

Met deze sancties worden wereldwijd banktegoeden van zes leiders van criminele netwerken bevroren en mogen zij niet meer internationaal  reizen. Ook is het verboden om economische middelen aan deze personen beschikbaar te stellen.

Dit is de eerste keer dat de VN-Veiligheidsraad sancties oplegt tegen leiders van gewelddadige mensenhandel- en mensensmokkelnetwerken. “Met onze rol in de Veiligheidsraad wil Nederland het leven van vluchtelingen en migranten in Libië verbeteren en de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee voorkomen”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

“De sancties zijn onderdeel van de bredere aanpak van mensenhandel en -smokkel, die dit kabinet in lijn met het regeerakkoord wil intensiveren”, aldus staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid). De afgelopen jaren maakten grote groepen migranten en vluchtelingen vanuit Libië de overtocht naar Europa. Criminelen verdienen grof geld aan deze mensensmokkel en aan de exploitatie van migranten, die  tijdens hun reis te maken krijgen met ernstige vormen van geweld en ander leed. Zo was eind vorig jaar in een CNN reportage te zien dat slachtoffers van mensenhandelaren op een slavenmarkt in Libië werden verhandeld. Criminele netwerken profiteren van de straffeloosheid die heerst in het land. Minister Blok: “dit initiatief van Nederland is een glashelder signaal dat we mensenhandel in Libië willen aanpakken.”

Het Nederlands Openbaar Ministerie en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid werkten samen om deze sancties solide te onderbouwen. Dat maakt het tot een unieke samenwerking tussen diplomaten en strafrechtspecialisten. Hierbij is gebruik gemaakt van een combinatie van rapporten van gezaghebbende ngo’s, strafrechtelijke onderzoeken en rapporten van de VN zelf over Libië. Nederland heeft hierbij nauw opgetrokken met een aantal partners  (Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten).

Het Nederlandse initiatief kon op steun rekenen van alle VN-Veiligheidsraadleden en verschillende Afrikaanse landen in de regio. Ook de Libische autoriteiten gaven hun volledige steun. ”Ze zien in dat deze criminele netwerken het land ernstig destabiliseren,” zegt minister Blok. Deze steun van Libië en andere landen in de regio is essentieel.

De sancties staan niet op zichzelf. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de bredere inspanning door de internationale gemeenschap om vrede en stabiliteit te brengen in dit door oorlog verscheurde land. De Libische autoriteiten zien graag dat deze lijst wordt uitgebreid. Nederland wil samen met Libië en andere partners nagaan welke mogelijkheden daarvoor zijn.