Gezamenlijke verklaring van Nederland en Turkije

De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije en Nederland ontmoetten elkaar op 11 juli jl. en marge van de NAVO Top in Brussel. De ministers bespraken de betreurenswaardige gebeurtenissen van maart 2017 die resulteerden in verslechtering van de relatie tussen Nederland en Turkije. De twee ministers onderstreepten dat Turkije en Nederland twee vriendschappelijke landen en NAVO-bondgenoten met veel gemeenschappelijke belangen zijn. Zij onderhouden al meer dan vier eeuwen diplomatieke betrekkingen, zijn zes decennia NAVO-bondgenoten en hebben substantiƫle handels- en investeringsrelaties. De twee ministers gaven de bereidheid van de respectievelijke landen aan om de betrekkingen tussen Turkije en Nederland te normaliseren. Zij onderstreepten het belang van strategische samenwerking tussen de beide landen op verschillende gebieden zoals migratie, terrorismebestrijding en het bevorderen van economische samenwerking. Na deze positieve ontmoeting namen beide ministers het initiatief om nogmaals contact op te nemen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken schreef een brief aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken belde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.

Tijdens dit telefonische overleg kwamen de ministers overeen om de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije te normaliseren. In dat kader kwamen de ministers ook overeen om op korte termijn opnieuw ambassadeurs in Ankara en Den Haag aan te stellen. Zij kwamen daarnaast overeen dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in de tweede helft van 2018 een officieel bezoek zal brengen aan Turkije.