Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken mee ingestemd dhr. mr. J.N.M. (Koos) Richelle voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De heer Richelle volgt mw. prof. dr. J. (Joyeeta) Gupta op. De benoeming gaat in op 1 juli 2019 en geldt voor een periode van vier jaar (2019-2023).

Koos Richelle is thans voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en was voorheen directeur-generaal bij verschillende departementen en de Europese Commissie.

Tevens heeft de ministerraad er mee ingestemd prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren voor te dragen voor herbenoeming als lid van de AIV, eveneens voor een periode van vier jaar.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.