Taken

De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor:

 

 • Openbaar Ministerie
 • Politie
 • Rechterlijke macht
 • Terrorismebestrijding
 • Nationale veiligheid
 • NCC/crisisbeheersing
 • JBZ-Raad
 • Veiligheidsregio's
 • ANP
 • Drugs
 • Grensbewaking
 • Rampenbestrijding
 • Internationale justitiële samenwerking
 • Georganiseerde misdaad
 • Mensenhandel
 • Financieel-economische criminaliteit
 • Huiselijk geweld
 • High impact crimes
 • Ontnemen
 • Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad
 • Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB)
 • Veiligheidsagenda
 • Slachtofferhulp (inclusief Schadefonds Geweldsmisdrijven)
 • Personen- en familierecht
 • Internationale hoven en tribunalen
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand
 • Auteursrecht