Taken minister Blok

De minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor:

 • Macro-economisch beleid
 • Europees economisch beleid
 • Staatstoezicht mijnen
 • Rijksdienst Ondernemend Nederland
 • Nederlandse emissieautoriteit
 • Mededinging en marktordening
 • Consumenten
 • Aanpak regeldruk
 • MKB, waaronder beleid met betrekking tot ondernemerschap, ondernemersfinanciering en Retail agenda
 • Digitalisering
 • Europese structuurfondsen
 • Telecom
 • Post
 • ATR
 • Agentschap Telecom
 • Innovatie (inclusief ruimtevaartbeleid)
 • Topsectoren