CV staatssecretaris Van Veldhoven

Stientje van Veldhoven – van der Meer (D66)
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Personalia

Voornaam (roepnaam): Stientje
Geboorteplaats en -datum: Utrecht, 22 juni 1973
Woonplaats: Rijswijk
Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen

Opleiding

1991-1992: Franse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen
1993-1994: Toegepaste taalwetenschappen, Sorbonne Parijs
1994-1997: Beleid en bestuur in internationale organisatie, Rijksuniversiteit Groningen
1997-1998: Europese integratie, Vrije Universiteit Brussel

Loopbaan

Drs. S. (Stientje) van Veldhoven begint haar loopbaan in 1997 als persoonlijk assistent van Elly Plooij van Gorsel, VVD-lid Europees Parlement. Van 1999 tot 2003 werkt ze als beleidsmedewerker innovatiebeleid op het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 2003 werkt ze bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie als eerste ambassadesecretaris onderzoeksbeleid en technologisch wetenschappelijk attaché. In 2007 wordt Stientje van Veldhoven beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven bij de Europese Commissie. Daarna is ze van 2009 tot 2010 clustercoördinator Zuidvleugel Randstad bij het ministerie van Economische Zaken.

Vanaf 17 juni 2010 is Stientje van Veldhoven lid van de Tweede Kamer voor D66 met in haar portefeuille onder meer duurzaamheid, mobiliteit, klimaat en energie, ontwikkelingssamenwerking en LNV. Ze is van 2012 tot 2017 ook lid van het presidium en fractiesecretaris.

Op 26 oktober 2017 is Stientje van Veldhoven benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III.

Op 1 november 2019 werd zij benoemd tot minister voor Milieu en Wonen. Op 14 april 2020 is zij weer benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Stientje van Veldhoven zat in het bestuur van de Bestuurdersvereniging van D66. Daarnaast was ze actief in onder meer het bestuur van het Maas Theater Rotterdam en de Femmes Leaders (Den Haag) en zat ze in de Programmaraad van het Rathenau Instituut.