Kamerbrief met informatie over REACH- registratiedossiers


Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de acties voor het wegwerken van de tekortkomingen in registratiedossiers van stoffen die in Europa op de markt zijn (REACH).