Kamerbrief beleidsdoorlichting artikel 13: Bodem en Ondergrond

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de doelstellingen van het beleid van beleidsartikel 13, hoofdstuk XII, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit hoofdstuk bevat het bodembeleid en het drinken afvalwaterbeleid op Caribisch Nederland.