Documenten - Stientje van Veldhoven

1.035 documenten over Stientje van Veldhoven

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording vragen 2e termijn Algemeen Overleg openbaar vervoer en taxi

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Tweede Kamer in de 2e termijn over het gebruik van de Boordcomputer Taxi ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-04-2019

Beantwoording Kamervragen over oxykalkslikdepot Tata Steel

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over de berichten 'Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-04-2019

Beleidsdoorlichting artikel 24 Handhaving en Toezicht van IenW

De beleidsdoorlichting evalueert de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Rapport | 12-04-2019

Brief aan Provincie Noord-Holland over informatie oxykalkslikdepot Tata Steel

Gedeputeerde Staten Noord-Holland informeert Provinciale Staten Noord-Holland over het depot van oxykalkslik op het terrein van ...

Brief | 12-04-2019

Kamerbrief over voorhang wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de harmonisatie van milieuzones

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019

Brief aan Provincie Noord-Holland over afdekking oxykalkslikdepot bij Tata Steel

Brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten Noord-Holland over het artikel in de Volkskrant van 17 maart 20199 over ...

Brief | 12-04-2019

Modellen om de humane blootstelling aan gewasbestrijdingsmiddelen te berekenen: een stand van zaken

Het rapport bevat rekenmodellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de blootstelling van mensen aan ...

Rapport | 10-04-2019

Bestrijdingsmiddelen en omwonenden

Het rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar bestrijdingsmidelen en omwonenden.

Rapport | 10-04-2019

Kamerbrief over blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over de resultaten van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2019

Ctgb advies onderzoek naar bestrijdingsmidelen en omwonenden.

Het rapport bevat het advies van het het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij het ...

Rapport | 10-04-2019