Documenten

Documenten - Stientje van Veldhoven

1.261 documenten over Stientje van Veldhoven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De markt de baas

Het rapport bevat een verkenning naar knelpunten in de aanpak milieucriminaliteit.

Rapport | 29-11-2019

Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken

Het rapport evalueert het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Rapport | 29-11-2019

Kamerbrief bij rapport verkenning naar ervaren knelpunten in de aanpak milieucriminaliteit

Minister Van Veldhoven en minister Grapperhaus sturen de rapportage over de verkenning van de ervaren knelpunten in de aanpak van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2019

Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet

Minister van Veldhoven stuurt een brief over de voortgang bij de invoering van de Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2019

Nadere Memorie van Antwoord over de Invoeringswet Omgevingswet

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 29-11-2019

Stand van zaken vernieuwing stelsel omgevingsrecht (invoering Omgevingswet)

Publicatie over de stand van zaken rondom de vernieuwing van het stelsel van omgevingsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet ...

Publicatie | 29-11-2019

Aanbiedingsbrief bij antwoorden over de Invoeringswet en Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister van Veldhoven (MenW) beantwoordt de vragen over de Invoeringswet en Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-11-2019

Recht doen aan de Omgeving(swet)

Rapport van de Integrale onafhankelijke adviescommissie Omgevingswet over de wetgeving in het omgevingsrecht.

Rapport | 29-11-2019

Kamerbrief bij RIVM-adviezen en rapport beschermings-niveau Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Minister Van Veldhoven stuurt het rapport 'Wijziging beschermingsniveau geluid bij Omgevingswet; Inzicht in de grootste effecten' ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2019

RIVM-advies 2 september 2019 Aanvullingswet geluid Dmgevingswet

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies over de regelgeving over geluid uit het concept ...

Brief | 27-11-2019