Documenten - Stientje van Veldhoven

1.137 documenten over Stientje van Veldhoven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bijlage bij begrotingsvraag 120 vergunningen

De bijlage bevat informatie bij begrotingsvraag 120 over gebruiksvergunningen en veiligheidscertificaten periode 2009-2019 op ...

Brief | 08-10-2019

Aanbiedingsbrief antwoorden feitelijke vragen begrotingsstaten IenW en vaststelling begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2020

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven sturen de antwoorden op feitelijke vragen naar de Tweede Kamer. .

Kamerstuk | 08-10-2019

Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek

In deze brief van minister Schouten legt het kabinet uit hoe het stikstofreductieplan vorm krijgtĀ samen met het Interprovinciaal ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2019

Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De voortgangsrapportage beschrijft de stand van zaken van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) in de 1e helft van 2019.

Rapport | 03-10-2019

Kamerbrief bij Voortgangsrapportage PHS 1e helft 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de voortgangsrapportage van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de 1e helft ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2019

Kamerbrief over uitvoering motie Amhaouch noordelijke Maaslijn

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Amhaouch (CDA). De ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2019

Beantwoording Kamervragen over de uitstoot van giftige stoffen door Chemours.

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over de uitstoot van giftige stoffen door het bedrijf Chemours en de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2019

Besluit op wob-verzoek over de verkoop van een woning

Besluit op Wob-verzoek over de verkoop van een woning in Zundert. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van ...

Wob-verzoek | 30-09-2019

Kamerbrief over aanpak kleine plastic flessen en blik in het zwerfafval

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van de kleine plastic flessen en van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-09-2019

Eindrapportage Uitbreiden statiegeld Systeeminrichting

De eindrapportage bevat een beschrijving van de inrichting en het plan voor de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem.

Rapport | 27-09-2019