Documenten - Stientje van Veldhoven

1.036 documenten over Stientje van Veldhoven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met kabinetsreactie IBO Luchtkwaliteit

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport van het Interdepartementaal ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019

Kamerbrief met reactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het advies van de Gezondheidsraad over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019

Spreektekst staatssecretaris Van Veldhoven persconferentie klimaatakkoord

Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven bij de persconferentie over de mobiliteitsacties van het klimaatakkoord op 28 juni ...

Toespraak | 28-06-2019

Ontwerpbesluit uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer

Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, 1e ...

Besluit | 27-06-2019

Beantwoording lijst van vragen en antwoorden signaalrapportage biodiesel

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt een lijst van vragen over de signaalrapportage van de Inspectie Leefomgeving en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-06-2019

Beleidsplan voor het terugdringen van het gebruik van amalgaam in de tandheelkunde

Gezamenlijk beleidsplan van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ...

Rapport | 27-06-2019

Kamerbrief over nahang wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het besluit voor de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2019

Kamerbrief over beleidsplan voor terugdringing gebruik amalgaam in de tandheelkunde

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het Beleidsplan voor het terugdringen van het gebruik van amalgaam ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging etc.

De wijziging gaat over de invoering van E10-benzine en de informatieplicht van leveranciers van brandstoffen.

Besluit | 27-06-2019

Metingen en berekeningen van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol

Het RIVM heeft het rekenmodel verbeterd waarmee de jaargemiddelde concentratie ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol ...

Rapport | 27-06-2019