Documenten

Documenten - Stientje van Veldhoven

1.275 documenten over Stientje van Veldhoven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Signaalrapportage ILT VTH stelsel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beschrijft de ruimte die zij ziet voor doorontwikkeling vergunningverlening-, ...

Rapport | 29-11-2019

Tijdelijke landelijke achtergrondwaarden bodem voor PFOS en PFOA

Het memo bevat het resultaat van een kort en intensief traject naar tijdelijke achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA in de ...

Rapport | 29-11-2019

Rode draad casussen

Bijlage bij de Kamerbrief over het rapport 'Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken'. De bijlage bevat een brief met 6 ...

Brief | 29-11-2019

Kamerbrief over aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

Minister Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het aanpassen van het tijdelijk handelingskader PFAS. Zo is er een nieuwe, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2019

De markt de baas

Het rapport bevat een verkenning naar knelpunten in de aanpak milieucriminaliteit.

Rapport | 29-11-2019

Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken

Het rapport evalueert het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Rapport | 29-11-2019

Kamerbrief bij rapport verkenning naar ervaren knelpunten in de aanpak milieucriminaliteit

Minister Van Veldhoven en minister Grapperhaus sturen de rapportage over de verkenning van de ervaren knelpunten in de aanpak van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2019

Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet

Minister van Veldhoven stuurt een brief over de voortgang bij de invoering van de Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2019

Nadere Memorie van Antwoord over de Invoeringswet Omgevingswet

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 29-11-2019

Stand van zaken vernieuwing stelsel omgevingsrecht (invoering Omgevingswet)

Publicatie over de stand van zaken rondom de vernieuwing van het stelsel van omgevingsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet ...

Publicatie | 29-11-2019