Documenten - Stientje van Veldhoven

1.036 documenten over Stientje van Veldhoven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 22

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting van artikel 22 over Omgevingsveiligheid ...

Rapport | 24-06-2019

Kamerbrief over voortgang chroom-6

Minister Bruins meldt de voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico's bij blootstelling aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019

Nota ruimtevaartbeleid 2019

Beleidsnota | 19-06-2019

Eerste wijziging Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029. Nota van Antwoord

De nota gaat in op de reacties van sprekers tijdens inspraakrondes over wijzigingen in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 ...

Rapport | 19-06-2019

Kamerbrief over 1e wijziging Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3)

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de besprekingen over wijzigingen in het landelijk afvalbeheerplan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019

Kamerbrief over ruimtevaartbeleid 2019

Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de Nota Ruimtevaartbeleid 2019 en het Pré-Advies van het Netherlands Space Office ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019

Antwoorden op Kamervragen over de biomassacentrales

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen naar aanleiding van het bericht 'Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2019

Kamerbrief bij tussenrapport Grondstof of afval van de Taskforce Herijking Afvalstoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het advies van de Taskforce Herijking Afvalstoffen (THA). Het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2019

Kamerbrief over reactie EU-commissaris op brief beoordeling technische maisolie

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het antwoord van de EU-Commissaris, de heer Cañete, op haar brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2019

Tussenrapport Grondstof of Afval

Het tussenrapport beschrijft de belemmeringen in de afvalwetgeving en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een ...

Rapport | 17-06-2019