Tamara van Ark
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelukkig hebben we in ons land hele goede sociale voorzieningen voor mensen die steun nodig hebben. Dat brengen we met z’n allen op, dus daar moeten we goed mee om gaan.

Tamara van Ark.

Twee vragen aan de staatssecretaris

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'Ik vind het belangrijk dat je mensen niet afschrijft maar op weg helpt, soms met een steuntje in de rug en als het nodig is met een stok achter de deur. Met oog voor het draagvlak onder de solidariteit. Met die visie heb  ik gewerkt bij de sociale dienst, als wethouder en vanuit de Tweede Kamer. Een hele mooie uitdaging om nu mee te helpen aan het verder brengen van onze sociale voorzieningen voor mensen in een kwetsbare situatie vanuit het hart van Den Haag op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'Het doel is mensen in een kwetsbare positie een betere toekomst geven. Werk is de beste weg daarnaar toe. Dat is meer dan geld alleen, meedoen geeft je perspectief, kans om je te ontplooien en mensen te ontmoeten.'