Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel wijziging Wajong

Staatssecretaris Van Ark stuurt de Eerste Kamer de 2e nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.