Taken minister Van Ark

De minister voor Medische Zorg en Sport is verantwoordelijk voor:

 • Curatieve Zorg
 • Patiënten en Cliëntenrechten
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Experiment legale wietteelt
 • Geneesmiddelen, hulpmiddelen en medische technologie
 • Zorgverzekeringen
 • Macro Economische Vraagstukken
 • Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
 • Voedsel- en productveiligheid
 • Regeldruk
 • Gezondheidsbescherming
 • Drugs (cannabis)
 • Arbeidsmarktbeleid en opleidingen
 • E-health/ ICT in de zorg
 • Orgaan -en bloeddonatie
 • Sport