CV minister De Bruijn

Tom de Bruijn (D66)
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Personalia

Voornaam (roepnaam): Thomas Justinus Arnout Marie (Tom)
Geboorteplaats en -datum: Eindhoven, 8 oktober 1948
Woonplaats: Den Haag
Burgerlijke staat: gehuwd

Opleiding

1966 - 1968 : H.B.S., Venlo
1968 - 1973: Politieke Wetenschappen aan het Institut de Hautes Études Internationales et du Développement in Genève
1973 - 1974: Oorlogsstudies aan King’s College in Londen
1974 - 1977: Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht

Loopbaan

Na zijn afstuderen treedt drs. Th. J. A. M. (Tom) de Bruijn in dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij in de loop der jaren verschillende functies bekleedt. Hij begint zijn carrière als medewerker bij de directies Verdragen en Internationale Organisaties, waarna hij in 1984 hoofd wordt van het bureau Algemene Integratie bij de Directie Integratie Europa.

Van 1988 tot 1992 is hij werkzaam bij de Verenigde Naties in Genève als eerste secretaris van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging. Daarna wordt hij plaatsvervangend directeur Integratie Europa en vervolgens directeur van diezelfde directie van het ministerie. In 1998 wordt hij benoemd tot directeur-generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de periode 2003-2011 werkt De Bruijn in Brussel als Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. In 2011 treedt hij in dienst bij de Raad van State als staatsraad van de Afdeling advisering.

Tussen 2014 en 2018 werkt De Bruijn als wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu voor D66 bij de gemeente Den Haag. Gedurende deze periode treedt hij tijdelijk op als waarnemend burgemeester van Den Haag, in maart 2017.

Tom de Bruijn is op 14 juli 2021 (met ingang van 10 augustus van dat jaar) benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het (demissionaire) kabinet-Rutte III. Van 17 tot 24 september 2021 is hij ook tijdelijk belast met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

De Bruijn was onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Instituut Clingendael en van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ook was hij speciaal adviseur van de Europese Commissie van de taskforce voor Griekenland.

De Bruijn was ook gastdocent aan het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.