Taken minister Hoekstra

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor:

  • Rijksbegroting
  • Thesaurie en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet financieel toezicht, staatsdeelnemingen
  • Europees en internationaal monetair beleid