Documenten - Wouter Koolmees

624 documenten over Wouter Koolmees

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over uitbuiting Roemenen

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2019

Beantwoording Kamervragen over behandeling postnatale depressie door UWV

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over “de behandeling van postnatale depressie ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2019

Beantwoording Kamervragen pensioenopbouw in loondienst

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over het bericht "856.000 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2019

Beantwoording Kamervragen over pensioenopbouw in loondienst

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over "het bericht ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2019

Beantwoording Kamervragen over "de pensioenwet en de wet op de beroepspensioenfondsen"

Minister Koolmees (SZW zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over “de pensioenwet en de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-01-2019

Nazending afschrift brief aan Nibud over de verschillen in koopkrachtpresentaties

Minister Koolmees (SZW) doet de Tweede Kamer afschrift van de brief aan het Nibud toekomen van 16 oktober 2018. Deze brief is per ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2019

Kamerbrief met reactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens

Minister Ollongren (BZK) reageert op het rapport 'Mensenrechten in Nederland 2017' van het College voor de Rechten van de Mens.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2019

Kopie brief adviesaanvraag partnerpensioen

Brief | 14-01-2019

Kamerbrief met Kabinetsreactie initiatiefnota Nabestaandenpensioen

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de reactie op de initiatiefnota van 13 juli 2018 van de Kamerleden Omtzigt (CDA) en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2019

Beantwoording Kamervragen algemeen overleg grensarbeid

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid P. Omtzigt (CDA) zoals gesteld tijdens ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2019