Aanbieding afschrift brief aan de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad over de toekomst van het pensioenstelsel

Minister Koolmees (SZW) stuurt de Tweede Kamer afschrift van de brief die hij aan de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad heeft gestuurd.