Taken minister Koolmees

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor:

 • Algemeen sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
 • Inkomensbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg)
 • Ontslagregelingen
 • Arbeidsverhoudingen
 • Werknemersverzekeringen
 • Pensioenstelsel
 • AOW
 • Participatie ouderen
 • Arbeidsmigratie
 • Integratie en inburgering
 • UWV
 • Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW) / quotum
 • Wajong
 • Kindregelingen
 • Kinderopvang
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • ANW
 • ESF
 • Re-integratie
 • SVB
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • Discriminatie arbeidsmarkt
 • Arbeidsomstandigheden
 • Inspectie en toezicht