Taken minister Koolmees

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor:

 • Algemeen sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
 • Inkomensbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg)
 • Ontslagregelingen
 • Arbeidsverhoudingen
 • Werknemersverzekeringen
 • Pensioenstelsel
 • AOW
 • ANW
 • Participatie ouderen
 • Arbeidsmigratie
 • Integratie en inburgering
 • UWV