Beslisnota bij Kamerbrief voortgang benoeming minister LNV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang benoeming minister LNV (PDF | 1 pagina | 153 kB)