Examenmonitor VO 2013

Deze monitor brengt de gevolgen van de aanscherping van de exameneisen in het voortgezet onderwijs in kaart.