Geannoteerde besluitenlijst begrotingsraad 19 augustus 2021

Overzicht van alle besluiten die de begrotingssraad op 19 augustus 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.